Tarybos reglamentas (EEB, EURATOMAS) Nr. 1553/89 1989 m. gegužės 29 d. dėl galutinių vienodų nuosavų išteklių, kaupiamų iš pridėtinės vertės mokesčio, surinkimo priemonių