Vykonávacie nariadenie Komisie (EÚ) č. 634/2011 z  29. júna 2011 , ktorým sa otvára stála výzva na predloženie ponuky na dovoz cukru, na ktorý sa vzťahuje číselný znak KN 1701 so zníženým clom na hospodársky rok 2010/2011