Komisjoni rakendusmäärus (EL) nr 634/2011, 29. juuni 2011 , millega kuulutatakse 2010/2011. turustusaastaks välja alaline pakkumismenetlus CN-koodi 1701 alla kuuluva suhkru vähendatud tollimaksumääraga impordiks