Statligt stöd – Frankrike – Statligt stöd SA.49414 (2019/NN) – Reform av regelverket för gaslagring i Frankrike – Uppmaning enligt artikel 108.2 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt att inkomma med synpunkterText av betydelse för EES.