Državne potpore – Francuska – Državne potpore SA.49414 (2019/NN) – Reforma zakonodavnog i regulatornog okvira za skladištenje plina u Francuskoj – Poziv na podnošenje primjedaba u skladu s člankom 108. stavkom 2. Ugovora o funkcioniranju Europske unijeTekst značajan za EGP.