Vec F-45/06 REV: Rozsudok Súdu pre verejnú službu (prvá komora) z  20. septembra 2011 — De Buggenoms a i./Komisia (Verejná služba — Konanie — Návrh na obnovu konania — Článok 119 Rokovacieho poriadku Súdu pre verejnú službu — Rozhodnutie Súdu pre verejnú službu — Návrh na obnovu konania týkajúci sa uznesenia o výmaze prijatého v dôsledku späťvzatia návrhu — Právna sila rozhodnutej veci — Neexistencia — Neprípustnosť uplatnená ex offo)