Kawża F-45/06: Sentenza tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku (L-Ewwel Awla) tal- 20 ta’ Settembru 2011 — De Buggenoms et vs Il-Kummissjoni (Servizz pubbliku — Proċedura — Talba għal reviżjoni — Artikolu 119 tar-Regoli tal-Proċedura tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Deċiżjoni tat-Tribunal għas-Servizz Pubbliku — Talba għal reviżjoni relatata ma’ digriet għal tħassir tal-kawża wara rinunzja għall-atti — Awtorità ta’ res judicata — Assenza — Inammissibblità mqajma ex officio)