Sag F-45/06 REV: Personalerettens dom (Første Afdeling) af 20. september 2011 — De Buggenoms m.fl. mod Kommissionen (Personalesag — retspleje — begæring om genoptagelse — artikel 119 i Rettens procesreglement — Rettens afgørelse — begæring om genoptagelse vedrørende en kendelse om slettelse efter ophævelse af sagen — retskraft — foreligger ikke — formalitetsindsigelse rejst af ex-officio)