Arrest van het Hof (Eerste Kamer) van 24 juni 1976 in de zaak 97/75: F.C.L.M. Crijns tegen Commissie van de Europese Gemeenschappen