Lieta T-241/09: Prasība, kas celta 2009. gada 16. jūnijā — Nikolaou /Revīzijas palāta