Uredba Komisije (EU) št. 1192/2012 z dne 12. decembra 2012 o prenehanju registracije uvoza žepnih plinskih vžigalnikov z vžigom na kresilni kamenček, ki jih ni mogoče ponovno polniti, odpremljenih iz Vietnama, ne glede na to, ali so deklarirani kot izdelek s poreklom iz Vietnama ali ne, ki je bila uvedena z Uredbo (EU) št. 548/2012