Komission asetus (EU) N:o 1192/2012, annettu 12 päivänä joulukuuta 2012 , sytytinkivellisten kaasukäyttöisten kertatäyttöisten taskusytyttimien tuontia Vietnamista riippumatta siitä, onko niiden alkuperämaaksi ilmoitettu Vietnam, koskevan, asetuksella (EU) N:o 548/2012 säädetyn kirjaamisen päättämisestä