Komisjoni määrus (EL) nr 1192/2012, 12. detsember 2012 , millega lõpetatakse määrusega (EL) nr 548/2012 kehtestatud Vietnamist lähetatud gaasitoitega ühekordselt täidetavate tulekiviga taskutulemasinate impordi registreerimine olenemata sellest, kas need on deklareeritud Vietnamist pärinevatena või mitte