Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1192/2012 της Επιτροπής, της 12ης Δεκεμβρίου 2012 , περάτωση της καταγραφής των εισαγωγών αναπτήρων τσέπης, με πυρόλιθο, αερίου που δεν ξαναγεμίζουν και αποστέλλονται από το Βιετνάμ, είτε δηλώνονται ως καταγωγής Βιετνάμ είτε όχι, η οποία επιβάλλεται από τον κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 548/2012