Zaproszenia do składania wniosków w ramach programu roboczego na rok 2012 programu wsparcia dla polityki dotyczącej technologii informacyjno-telekomunikacyjnych jako części ramowego programu na rzecz konkurencyjności i innowacji (lata 2007–2013)