Uitnodiging tot het indienen van voorstellen in het kader van het werkprogramma voor 2012 van het programma ter ondersteuning van het ICT-beleid dat onderdeel vormt van het kaderprogramma voor concurrentievermogen en innovatie (2007-2013)