Πρόσκληση υποβολής προτάσεων στο πλαίσιο του προγράμματος εργασίας για το 2012 του προγράμματος υποστήριξης της πολιτικής για τις τεχνολογίες πληροφόρησης και επικοινωνίας, που αποτελεί μέρος του προγράμματος-πλαισίου για την ανταγωνιστικότητα και την καινοτομία (2007-2013)