Покани за представяне на предложения в рамките на работната програма за 2012 г. за Програмата за подкрепа на политиката в областта на информационните и комуникационните технологии като част от Рамковата програма за конкурентоспособност и иновации (от 2007 г. до 2013 г.)