Nariadenie Komisie (Euratom) č. 1209/2000 z 8. júna 2000 o postupoch preskúmavania oznámení podľa článku 41 zmluvy o Euratome