Rozporządzenie Komisji (Euratom) nr  1209/2000 z dnia 8 czerwca 2000 r. określające procedury badania powiadomień określone w art. 41 Traktatu Euratom