Uredba Komisije (Euratom) br. 1209/2000 od 8. lipnja 2000. o određivanju načinâ ispitivanja dostavljanja propisanih člankom 41. Ugovora o Euratomu