Kommissionens forordning (Euratom) nr. 1209/2000 af 8. juni 2000 om procedurer for gennemgang af meddelelser i henhold til artikel 41 i traktaten om oprettelse af Det Europæiske Atomenergifællesskab