Nařízení Komise (Euratom) č. 1209/2000 ze dne 8. června 2000, kterým se vymezují postupy pro posuzování sdělení stanovených v článku 41 Smlouvy o Euratomu