Писмен въпрос E-5120/06 зададен от Graham Watson (ALDE) и Karin Riis-Jørgensen (ALDE) на Комисията. Съпоставими цени на електроенергията