Voorstel voor een BESLUIT VAN DE RAAD betreffende het standpunt dat namens de Europese Unie in de Internationale Graanraad moet worden ingenomen met betrekking tot de toetreding van de Republiek Servië tot het Graanhandelsverdrag 1995