Regolament Delegat tal-Kummissjoni (UE) 2020/1238 tas-17 ta’ Ġunju 2020 li jemenda r-Regolament Delegat (UE) 2017/40 fir-rigward tal-evalwazzjoni tal-implimentazzjoni tal-iskema tal-iskejjel