Domstolens Dom (Første Afdeling) af 12. marts 1975.