Komisijos komunikatas Tarybai ir Europos Parlamentui - 2005 m. ES tvaraus vystymosi strategijos peržiūra: pirmoji apžvalga ir ateities gairės {SEK(2005) 225}