Mål T-874/19: Tribunalens dom av den 25 november 2020 – Impera mot EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties) (EU-varumärke – Invändningsförfarande – Ansökan om registrering som EU-varumärke av ordmärket Flaming Forties – Äldre nationellt figurmärke 40 FLAMING FRUITS – Relativt registreringshinder – Risk för förväxling – Artikel 8.1 b i förordning (EG) nr 207/2009 (sedermera artikel 8.1 b i förordning (EU) 2017/1001))