Predmet T-874/19: Presuda Općeg suda od 25. studenoga 2020. – Impera/EUIPO – Euro Games Technology (Flaming Forties) („Žig Europske unije – Postupak povodom prigovora – Prijava verbalnog žiga Europske unije Flaming Forties – Raniji nacionalni figurativni žig 40 FLAMING FRUITS – Relativni razlog za odbijanje – Vjerojatnost dovođenja u zabludu – Članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EZ) br. 207/2009 (koji je postao članak 8. stavak 1. točka (b) Uredbe (EU) 2017/1001)”)