Odločba Komisije z dne 27/04/2007 o razglasitvi združljivosti koncentracije s skupnim trgom (Zadeva št. COMP/M.4608 - SIEMENS / UGS CORPORATION) v skladu z Uredbo Sveta (EGS) št. /2004 (Besedilo v angleškem jeziku je edino verodostojno)