Rozhodnutie Komisie z 27/04/2007 ktorým sa koncentrácia vyhlasuje za zlučiteľnú so spoločným trhom (Vec COMP/M.4608 - SIEMENS / UGS CORPORATION) podľa nariadenia Rady (EHS) č. /2004 (Iba anglické znenie je autentické)