2007 04 27 Komisijos sprendimas Neprieštaravimas praneštai koncentracijai (Byla COMP/M.4608 - SIEMENS / UGS CORPORATION) Pagal Tarybos reglamentą (EEB) Nr. /2004 (Tik tekstas anglų kalba yra autentiškas)