Neuvoston asetukseen (EY) N:o 139/2004 perustuva komission päätös (tehty 27/04/2007) keskittymän (Asia N:o COMP/M.4608 - SIEMENS / UGS CORPORATION) julistamisesta yhteismarkkinoille soveltuvaksi. (Ainoastaan englanninkielinen teksti on todistusvoimainen)