Komisjoni otsus, 27. 04 2007, millega koondumine kuulutatakse vastavaks ühisturu nõuetega (Toimik nr COMP/M.4608 - SIEMENS / UGS CORPORATION) vastavalt nõukogu määrusele (EMÜ) nr /2004 (Ainult ingliskeelne tekst on autentne)