Непротивопоставяне на концентрация, за която е постъпило уведомление (Дело M.7883 — NPM Capital/Thijs Hendrix Beheer/Hendrix Genetics) (Текст от значение за ЕИП)