Padomes Direktīva 93/15/EEK ( 1993. gada 5. aprīlis ) par noteikumu saskaņošanu attiecībā uz civilām vajadzībām paredzēto sprāgstvielu laišanu tirgū un pārraudzību