Propunere de DECIZIE A CONSILIULUI de stabilire a poziției care urmează să fie adoptată în numele Uniunii Europene în cadrul Organizației Mondiale a Comerțului în ceea ce privește modificarea frecvenței examinărilor politicilor comerciale în cadrul OMC, stabilite la punctul C subpunctul (ii) din anexa 3 la Acordul OMC, și a regulamentului de ordine interioară al Organului de examinare a politicilor comerciale$