Wniosek DECYZJA RADY w sprawie ustalenia stanowiska, jakie ma zostać przyjęte w imieniu Unii Europejskiej na forum Światowej Organizacji Handlu (WTO) w sprawie zmiany częstotliwości przeglądów polityki handlowej WTO, które są określone w pkt C ppkt (ii) w załączniku 3 do Porozumienia ustanawiającego Światową Organizację Handlu, oraz regulaminu Organu ds. Przeglądu Polityki Handlowej$