Ehdotus NEUVOSTON PÄÄTÖS Maailman kauppajärjestössä Euroopan unionin puolesta esitettävästä kannasta WTO-sopimuksen liitteessä 3 olevan C kohdan ii alakohdassa määrätyn kauppapoliittisen maatutkinnan tiheyden ja kauppapoliittisen maatutkintaelimen menettelytapasääntöjen muuttamiseen$