Comunicare în temeiul articolului 34 alineatul (7) litera (a) punctul (iii) din Regulamentul (UE) nr. 952/2013 al Parlamentului European și al Consiliului, privind deciziile luate de autoritățile vamale ale statelor membre în materie de informații obligatorii cu privire la clasificarea mărfurilor în nomenclatura vamală2019/C 358/01