Дело T-543/18: Определение на Общия съд от 30 април 2019 г. — XK/Комисия