Skriftlig forespørgsel E-005697/11 Ramon Tremosa i Balcells (ALDE) til Kommissionen. Frygt for umiddelbar udlevering af uighurflygtningen Ershidin Israel fra Kasakhstan til Kina og behov for, at EU handler i overensstemmelse med sine værdier og mål