Förhandsanmälan av en koncentration (Ärende M.8870 – E.ON/Innogy) (Text av betydelse för EES.)