Voorafgaande aanmelding van een concentratie (Zaak M.8870 — E.ON/Innogy) (Voor de EER relevante tekst.)