Išankstinis pranešimas apie koncentraciją (Byla M.8870 – E.ON / Innogy) (Tekstas svarbus EEE.)