Verordening (EEG) nr. 1771/79 van de Commissie van 10 augustus 1979 tot wijziging van Verordening nr. 467/67/EEG houdende vaststelling van de omrekeningsgetallen, de bewerkingskosten en de waarde van de bijprodukten toevallend aan de verschillende verwerkingsstadia van rijst