Written question P-000904/11 Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) lill-Kummissjoni. Dikjarazzjonijiet tal-Kummissjoni dwar il-bini mill-ġdid tal-belt Taljana L’Aquila