Klausimas raštu P-000904/11 Søren Bo Søndergaard (GUE/NGL) Komisijai. Komisijos pareiškimai dėl Italijos miesto L’Akvilos atstatymo