Asia C-334/17 P: Unionin tuomioistuimen tuomio (yhdeksäs jaosto) 15.11.2018 – Valittajana Viron tasavalta sekä muina osapuolina Euroopan komissio ja Latvian tasavalta (Muutoksenhaku — Yhteinen markkinajärjestely — Markkinoilta poistamattomista ylijäämäsokerimääristä perittävä maksu — Päätös 2006/776/EY — Euroopan komission lopullisen päätöksen muuttamista koskeva vaatimus — Hylkäyskirje — Hylkäyskirjeestä tehty valitus — Tutkittavaksi ottaminen)